The Absurd Mankind - Courtin Time

ny som chef

Att vara ny som chef behöver inte vara ens värsta mardröm. Det finns hjälp att få i form av kurser för alla som ska ta steget ut i ett nytt chefsskap. Alla som är nya på något gör väl i att försöka bli bättre t ex genom kurser och utbildningar. Det finns inget värre än en chef som inte vet hur man ska vara som chef. Ingen av oss föds väl med utmärkta chefsegenskaper och alla kan bli bättre, och att inse sina begränsningar är att visa ödmjukhet inför en uppgift och ta emot den hjälp som finns att få. Det kommer att tillgodose alla behov och vara till allas bästa.