The Absurd Mankind - Courtin Time

Gå till biblan med barnen

Du som har små barn, går du regelbundet med dem till ert lokala bibliotek? Om inte, så gör det nu, och gör det till en vana. Låt dem välja ut sina egna böcker, och välj själv ut några. Låt dem sitta i läshörnan ett tag innan ni går hem, så de kan få en positiv upplevelse av det hela. Läs för dem en stund varje kväll; finare avslut på dagen kan man inte få. Dessutom ökar det gemenskapen, eftersom läsningen lockar fram deras innersta tankar och reflektioner och då kan ni diskutera detta efter läsningen. Det finns så många fördelar med detta att det är omöjligt att nämna alla här. T ex ger det lugnare barn och underlättar läsinlärningen.